• חפשו במהירות כוס שהצבע הפנימי שלה תואם לצבע החיצוני של הכוס בראש המגדל, וצרפו אותה למגדל לפני כולם!
    מי שהצליח ראשון להניח את כל הכוסות שלו במגדל, הוא המנצח!
  • גלאים: 6+ .
  • שחקנים: 2-4.